ZAKRES BADAŃ

DLA KOGO
Pracownia wykonuje badania psychologiczne, określane również jako psychotesty, skierowane do następujących grup osób:
 • kandydatów na kierowców
 • kierowców wszystkich kategorii prawa jazdy – uprawniające do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego
 • kierowców wykonujących przewóz osób i rzeczy, w tym przedsiębiorcy lub innej osoby osobiście wykonującej przewóz drogowy
 • kierowców skierowanych przez policję w związku z:
 • prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu lub innego środka psychoaktywnego
 • przekroczeniem dopuszczalnej liczby punktów karnych
 • spowodowaniem wypadku drogowego
 • kierowców pojazdów uprzywilejowanych (pogotowia, straży pożarnej itd.)
 • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • kandydatów na instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
 • przedstawicieli handlowych z prawem jazdy kat. B, prowadzących samochody w celach służbowych
 • osób starających się o przywrócenie uprawnień do kierowania pojazdami (po rocznej przerwie spowodowanej orzeczeniem negatywnym)
 • taksówkarzy
 • kierujących tramwajem
 • osób skierowanych przez lekarza medycyny pracy
 • osób wykonujących pracę związaną ze szczególnym obciążeniem psychicznym (ratownicy, strażacy, strażnicy miejscy / gminni)
 • operatorów wózków jezdniowych, suwnic i maszyn
 • osób wykonujących pracę na wysokości powyżej 3,5m
 • osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej
 • osób wykonujących pracę na stanowiskach decyzyjnych i związanych z odpowiedzialnością oraz stałym dużym dopływem informacji i gotowością do szybkiej reakcji