WYPOSAŻENIE PRACOWNI

Zgodnie z wytycznymi metodyki badań psychologicznych kierowców, badanie przeprowadzane jest przy użyciu testów z Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz kompletnego zestawu aparatury mierzącej poszczególne obszary sprawności psychofizycznej:
  • miernik czasu reakcji – weryfikacja szybkości i adekwatności reakcji psychofizycznej na bodźce świetlne i dźwiękowe
  • aparat „Piórkowski” - ocena koordynacji wzrokowo ruchowej
  • stereometr - widzenie przestrzenne niezbędne do oceny odległości
  • aparat krzyżowy - ocena szybkości reakcji złożonej - zdolności do koncentracji uwagi, szybkości i dokładności spostrzegania
  • noktometr i pierścień Landolta - badanie w kabinie ciemniowej - określenie możliwości prowadzenia samochodu w warunkach nocnych, która obejmuje widzenie w mroku oraz wrażliwość na olśnienie
  • tablice Poppelreutera – ocena podzielności i przerzutności uwagi
Pracownia korzysta z certyfikowanej, nowoczesnej aparatury firmy Alfa-Electronics.