PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

DIAGNOZA

W ramach diagnostyki psychologicznej gabinet realizuje również badania osobowości oraz sprawności intelektualnej.
Pracownia wyposażona jest min. w baterie testów :

  • Skale Inteligencji i Rozwoju IDS - nowe, wszechstronne narzędzie do badania zdolności i kompetencji dzieci w wieku 5-10 lat. Test  pozwala na ocenę poziomu funkcjonowania poznawczego i społecznego dzieci , jest pomocny przy diagnozie gotowości szkolnej, wykrywaniu przyczyn trudności i odkrywaniu obszarów stanowiących mocne strony dziecka. Zadania są zróżnicowane i lubiane przez dzieci.
  • Test matryc Ravena - służy do pomiaru poziomu inteligencji ogólnej, zdolności intelektualnych
  • Kwestionariusz FCZKT - diagnozuje podstawowe wymiary osobowości, opisując formalne aspekty zachowania.
  • Kwestionariusz EPQ-R - służy do badania podstawowych wymiarów osobowości i zachowania.
POMOC

Jeżeli jest coś, co chcieliby Państwo zmienić, ale sami nie potraficie podjąć decyzji...
Jako psycholog oferuję wsparcie w różnych trudnych sytuacjach osobistych i zawodowych. Zapraszam na spotkanie i rozmowę, podczas której gwarantuję poufną atmosferę, pełną życzliwości i akceptacji. Ta rozmowa będzie prowadzić do znalezienia najlepszego dla Państwa rozwiązania. Zrozumienie sytuacji i tego co się dzieje, to szansa na podjęcie właściwej decyzji i dokonanie potrzebnych zmian.